• 297 Trường Chinh, Tp Vinh
  • (04) 37349529

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Giảng viên

Cô Trần Thanh Vân

Thời lượng

10

Thời gian học

chiều 3, 5, 7

Học phí

2.500.000 đ

Ưu đãi

- Giảm 10% học phí nếu đăng ký trước ngày 01/ 07/ 2107

- Giảm 5% học phí nếu đăng ký nhóm 2 người

- Giảm 10% học phí nếu đăng ký nhóm từ 3 người

Tiếng Hàn sơ cấp 3
수업 47 수업 48
 
Ôn tập bài 5 (과 5 연습)
- Luyện nghe bài 5 (과 5 듣기 연습)

 
 
Bài 6: Giao thông 2
(과 6: 교통 2)

             
수업 49 수업 50
 
Ôn tập bài 6 (과 6 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)

 
 
Bài 7: Điện thoại 2
(과 7: 전화 2)

 
수업 51 수업 52
 
Ôn tập bài 7 (과 7 연습)
- Luyện nghe bài 7 (과 7 듣기 연습)
 
 
Bài 8: Phim ảnh
(과 8: 영화)

 
수업 53 수업 54
 

- Luyện nghe bài 8 (과 8 듣기 연습)
 
Ôn tập từ bài 1 đến bài 8 (과 1 -과 8 연습) 
수업 55 수업 56
 
KIỂM TRA GIỮA KÌ


 
 
 Bài 9: Ngày nghỉ
(과 9: 휴일)


 
수업 57 수업 58
Ôn tập bài 9 (과 9 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)

 
  Bài 10: Ngoại hình
(과 10: 외모) 
수업 59 수업 60
 
Ôn tập bài 10 (과 10 연습)
- Luyện nghe bài 10 (과 10 듣기 연습)

 
 
Bài 11: Du lịch
(과 10: 여행)
 
수업 61 수업 62
 
Ôn tập bài 11 (과 11 연습)
- Luyện nghe bài 11 (과 11 듣기 연습)
 
 
Bài 12: Nơi công cộng
(과 12: 공공장소 )

 
수업 63 수업 64
 Ôn tập bài 12 (과 12 연습)
- Luyện nghe bài 12 (과 12 듣기 연습)

 
 Bài 13: Thành phố
(과 13: 도시 ) 
수업 65 수업 66
 
Ôn tập bài 13 (과 13 연습)
- Luyện nghe bài 13 (과 13 듣기 연습)
 
 Bài 14: Kế hoạch
(과 14: 계획 )

 
수업 67 수업 68
 
Ôn tập bài 14 (과 14 연습)
- Luyện nghe bài 14 (과 14 듣기 연습)
 

 

 Bài 15: Cuộc sống tại Hàn Quốc
(과 15: 한국 생활 )
 

수업 69 수업 70
 
Ôn tập bài 15 (과 15 연습)
- Luyện nghe bài 15 (과 15 듣기 연습)

 
 
Ôn tập từ bài 9 đến bài 15 (과 9-과 15 연습)
 
수업 71 수업 72
 
Kiểm tra cuối kì  ( Đề thi thử Topik cấp 1 )

 
 Chữa đề kiểm tra cuối kì và tổng hợp kiến thức 

Đăng ký nhập học

Hãy hoàn thành form đăng kí bên dưới để chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn một lịch học hợp lý nhất, mọi thắc mắc xin gửi thư đến địa chỉ email: skvinh@gmail.com hoặc gọi điện đến số 0941 717 176 - 0966 221 276 để được tư vấn miễn phí

Thời gian học:
Thong ke

Đối tác