• 297 Trường Chinh, Tp Vinh
  • (04) 37349529

Lao động Hà Tĩnh có thể không được đi làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Lao động tỉnh thành tại Hà Tĩnh có mong muốn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc có thể không được chấp nhận vì có hơn 1.000 lao động bỏ trốn tại quốc gia này.
 


Cuộc sống của lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
 

  Trong bản ghi nhờ giữa hai Chính Phủ Việt – Hàn thì số lượng lao động Việt Nam được Hàn Quốc tiếp nhận hàng năm sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp và bỏ trốn tại Hàn Quốc.

  Tuy cả hai bên đã kí kết quan hệ bình thường trong việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc  nhưng đối với những địa phương có tỷ lệ lao đông bỏ trốn không chịu hồi hương như Hà Tĩnh trước mắt Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội sẽ tạm thời chưa đưa vào chương trình này.

Thong ke

Đối tác